Senegal, een tot voor kort stabiele democratie in de penarie – deel 4

Over schijn gerechtigheid, onrecht dus

Eindelijk gerechtigheid. Of gewoon: een rechter die niet bezwijkt voor louche aanbiedingen, noch voor bedreigingen van de kant van de regering. Donderdag 12 oktober behandelde het Hooggerechtshof van Ziguinchor het beroep van Sonko tegen de verwijdering uit het kiesregister. De rechter sprak recht; hij stelde Sonko in het gelijk en beval dat Sonko’s naam terug op de kieslijst moet. Ergo dat Sonko dus gewoon mag meedoen met de presidentiële verkiezingen op 25 februari 2024. Misschien is Sonko -en niet Trump-  de eerste om een land te regeren vanuit de gevangenis. Want de belangrijkste oppositieleider van Senegal is nog niet vrij. Hij is gevangen, zij het dat hij sinds zijn hongerstaking in een ziekenhuis in Dakar verblijft.

In aanloop naar de rechtszaak was het onrustig in en rond Ziguinchor. De dag zelf was er langs de randen van de stad een vreedzame manifestatie door Sonko-aanhangers. Politie en gendarme reageerden onvriendelijk, soms vijandelijk. Er gaan geruchten dat ze traangas gebruikten om de dansende en zingende menigte te stoppen. Ondertussen was er in de stad bij de rechtbank een heel bijzondere manifestatie van Djolavrouwen uit het heilige bos. Die zouden naakt hebben gemanifesteerd met traditionele muziekinstrumenten. Dit doen de heilige vrouwen hoogst zelden; alleen in uiterste noodgevallen. Mannen zijn bang voor deze vrouwen; ze mogen niet naar ze kijken. Heiligschennis in de ogen van de bewoners van Casamance. Desalniettemin waren er aanvaringen met politie en gendarmerie. Hun handelwijze zal hun duur komen te staan!

Die avond van 12 oktober 2023 heeft de rechter van de administratieve rechtbank van Ziguinchor de schrapping van Sonko van de kieslijst nietig verklaard en zijn herinschrijving op de lijst gelast.

Feest! Maar niet lang

Deze rechtvaardige rechterlijke uitspraak was reden tot grote feestvreugde. Justitie in ere hersteld! Dachten we.

Domper

Macky Sall en de zijnen zijn furieus! Nog dezelfde dag heeft de staat Senegal per communiqué de presse laten weten in beroep te gaan tegen deze beslissing van de rechter in Ziguinchor. Motivatie: de rechter zou een broer van de loco-burgemeester van Ziguinchor zijn (Sonko is daar burgemeester!) en lid zijn geweest van Sonko’s inmiddels door de regering opgedoekte partij PASTEF – en dus partijdig in de ogen van Sall en de zijnen. Immers, in die ogen zijn alle rechters te koop. Dus hebben Macky c.s. er alles aan gedaan om ook deze rechter een welgezinde uitspraak te laten doen. Tevergeefs. Deze rechter hield zijn rug recht en heeft alle manipulatie, aanbiedingen en bedreigingen weerstaan en zich gehouden aan de wet. Dus Macky’s advocaten deden een verzoek tot wraking – ook tevergeefs.

Als de staat in beroep gaat, moet de Hoge Raad het verzoek tot herinschrijving van Sonko op de kieslijst onderzoeken en kan het de beslissing van het Gerechtshof van Ziguinchor bevestigen, vernietigen of wijzigen.

Sonko versus de staat Senegal

Ousmane Sonko is een oppositieleider én kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 2024 in Senegal. Hij is sinds 2021 verwikkeld in een juridische strijd met de autoriteiten, toen hij (valselijk, op verzoek van de regering) werd beschuldigd van verkrachting. Daarvan werd Sonko op 1 juni 2023 vrijgesproken, maar hij werd wel bij verstek veroordeeld tot 2 maanden gevangenisstraf wegens ‘corrumperen van de jeugd’ (niemand weet wat dat precies betekent en welk artikel uit het Wetboek van Strafrecht daarmee is overtreden…).

Sonko en zijn aanhangers bestempelen zijn veroordeling en gevangenschap als politiek gemotiveerd. Zij stellen dat hij het slachtoffer is van een complot om hem uit te sluiten van de verkiezingen. En dat kunnen zij bewijzen.

In de loop van juli 2023 werd Sonko na een aanvaring voor zijn woning (waar hij in huisarrest zat) alsnog gearresteerd en gevangengezet. Sonko werd geschrapt van de kieslijst en zijn partij, PASTEF, werd ontbonden per ministerieel decreet. Ook daartegen hebben Sonko en de zijnen beroep aangetekend bij het Hooggerechtshof van Ziguinchor. De zaak die gisteren diende. Ook hebben Sonko’s advocaten eind september 2023 beroep aangetekend bij het Gerechtshof van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS) en een klacht ingediend bij het Internationaal Strafhof in Den Haag tegen Macky Sall wegens misdaden tegen de menselijkheid.

Lees ook mijn andere blogs over de teloorgang van Senegal als democratie – laat staan ‘meest stabiele democratie van het Afrikaanse continent’:

Macky Sall en de zijnen

President Macky Sall heeft op 7 oktober 2023 zijn hele regering ontslagen. Hij maakte op 11 oktober 2023 bekend dat hij een nieuwe regering heeft gevormd. De nieuwe regering bestaat uit 30 ministers, waarvan 23 hun portefeuille hebben behouden, drie zijn overgeplaatst en vier nieuwe discipelen.

De belangrijkste feiten zijn:

  1. herbenoeming van Mamadou Moustapha Ba als minister van Financiën en Begroting en premier
  2. benoeming van voormalig minister van Binnenlandse Zaken Antoine Diome als minister van Olie en Energie

De regeringsgezinde krant Le Soleil SN meldt dat het nieuwe regeringsteam optimale coördinatie van het overheidsoptreden als belangrijkste missie heeft, waaronder:

  1. Reageren op de uitdaging van de soevereiniteit en het verzekeren van een goede organisatie van de presidentsverkiezingen van 25 februari 2024.
  2. Waarborgen van het adequaat functioneren van de openbare diensten en de sociale stabiliteit van alle sectoren van het leven van de natie, zoals gezondheidszorg, onderwijs, hoger onderwijs en lokale autoriteiten.
  3. Afronden van de prioritaire projecten van het staatshoofd die het mogelijk moeten maken dat Senegal olie en gas gaat exploiteren.

Dat klinkt best eng, dat deze leugenachtige megaboeven de “presidentverkiezingen goed willen organiseren”. Dat klinkt best onwaarschijnlijk, dat deze corruptelingen nu ineens “de openbare diensten, waaronder het lokaal bestuur, goed willen laten functioneren”, terwijl ze de complete begroting achterover hebben gedrukt. Dat klinkt best angstaanjagend, dat deze marionetten “het werk van het staatshoofd moeten afronden”. Kortom, ik heb er weinig tot geen vertrouwen in.

Dictator Sall

Sall heeft geen officiële verklaring gegeven voor de reden van de regeringswisseling, maar het is overduidelijk dat het een manier is om zijn dictatoriale greep op het land alsmede zijn kansen voor de presidentsverkiezingen van februari 2024 te versterken. Sall zelf kan niet deelnemen omdat hij aan het einde van zijn tweede termijn is. Hij heeft premier Amadou Ba aangewezen als zijn opvolger binnen zijn partij. Het is een publiek geheim dat Sall gluiperd Ba heeft verkozen, omdat het zijn trouwste volgeling is. Van wie hij de meeste medewerking kan verwachten. Sterker nog: Macky Sall hoopt waarschijnlijk dat Ba -indien verkozen- snel zal aftreden en het stokje terug zal overdragen aan hem. Zo niet dat Sall in elk geval achter de schermen de baas blijft.

Het kan geen toeval zijn dat de regeringswisseling komt op een moment dat Senegal zich voorbereidt op het begin van de olie- en gasproductie uit grote offshore-velden in het eerste kwartaal van 2024. Macky en de zijnen hebben enorme persoonlijke belangen bij herverkiezingen én olie- en gasdeals. Onder meer met Europa. Dus heeft hij nu marionetten op de posten Olie & Energie en Financiën.

Toekomstmuziek

Oppositiekandidaat Sonko is een grote concurrent voor Sall en/of Ba en de hunnen. Zoals in het persbericht van gisteravond letterlijk staat te lezen: “Sonko mag niet meedoen met de verkiezingen!”

Want áls Sonko meedoet, wordt hij vrijwel zeker gekozen. De man is immens populair en zijn populariteit groeit en groeit. Alle bokkesprongen van Sall en de zijnen worden breed uitgemeten in de (sociale) media en spelen Sonko alleen maar inde kaart.

En áls Sonko de verkiezingen wint, heeft hij al lang geleden aangekondigd korte metten te maken met alle corruptie in het algemeen en alle onrechtmatige verrijkingen door de huidige regering in het bijzonder. Alle leugens en diefstallen van de huidige ministers staan geregistreerd. Alles wat zij zich onrechtmatig hebben toegeëigend dan wel botweg hebben gegapt uit de staatskas zullen ze asap moeten terugbetalen aan het volk.
Juist daarom moet Sonko winnen. Voor en van de Senegalezen. En juist daarom doet Macky er alles aan om dat te voorkomen. Alles. Een bloedstollende thriller.

@Loïs Diallo: 13 oktober 2023

Deel het artikel

Volg mij op

Laat een reactie achter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Lees alle blogs