Tag: Afrika

Afrika zit in de lift

In het dynamische landschap van de 21e-eeuwse wereldpolitiek klinkt de stem van Afrika steeds luider. Het continent is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en onbenut potentieel en biedt enorme kansen in de industrie, energiewinning en duurzaamheid. De jonge bevolking barst van de ideeën; de nieuwe generatie wil vooruitgang. De oude machthebbers liggen dwars.

Voel het zwarte ritme

Kippenvel. De eerste keer dat we voor de door het recent geopende, enorme Museum van Zwarte Beschavingen dwaalden, meende ik te voelen wat alle Senegalese schoolkinderen die hier rondliepen ervoeren: TROTS. Ook nadat de eerste mensen vanuit het Afrikaanse continent de rest van de wereld bevolkten, heeft Afrika zoveel bijgedragen aan de wereldgeschiedenis!