Tag: antikololialisme

Afrika zit in de lift

In het dynamische landschap van de 21e-eeuwse wereldpolitiek klinkt de stem van Afrika steeds luider. Het continent is rijk aan natuurlijke hulpbronnen en onbenut potentieel en biedt enorme kansen in de industrie, energiewinning en duurzaamheid. De jonge bevolking barst van de ideeën; de nieuwe generatie wil vooruitgang. De oude machthebbers liggen dwars.